Facebook fungerar!

Speciellt om du riktar dig mot kvinnor. De flesta Facebook-användarna är kvinnor mellan 16-25 år. I Sverige är 71 % av alla internetanvändare på Facebook då och då och 52 % är inne dagligen. En god chans att nå en del av din målgrupp!

Vårda ditt varumärke

Vad gör du för ditt varumärke idag? Vare sig det gäller ditt företags eller ditt personliga varumärke behöver du ha en strategi för det som du ägnar en stund varje dag. Så bygger du stadigt kännedomen om hur ni eller du vill uppfattas och vad ni kan bidra med.